Bättre

Nytt läkarbesök och nya besked. Aningen bättre än för 14 dagar sedan, men långt ifrån önskvärt. Kanske ändå tillräckligt för att kunna spela till helgen om nu foten tillåter detta…