Harald Hårdråde – den siste vikingakungen

harald_hardrade-tl4LLtq1RWvdSJz0vbfpqw

Harald Hårdrådes liv bestod till stor del av krig. Som ung kämpade han vid Olof den heliges sida i slaget vid Stiklestad. Senare blev han legosoldat hos den bysantinske kejsaren innan han återvände för att återerövra Norge med eld och svärd.

Läs mer

Annonser