Älmhult presenterar Linn Leijonqvist

Linn Leijonqvist, ÄIF

Du kommer från den starka 01 gruppen och fick under 2016 träna med seniortruppen. Vad var det som gjorde att 01 gruppen var starkt?
– Det som gjorde att 01 gruppen var så pass stark var att vi hade kommit varandra extremt nära vilket satte tydliga spår i vårt spel, vi visste vart vi fanns och hur vi skulle utnyttja varandra.

Läs mer

Annonser