Blue News

blue-news

Blue News, eller på ren svenska, Blå Nyheter är Ljungby IF:s klubbtidning och det är vi på Angshult Produktioner som skriver och distribuerar densamma. Att hålla en klubbtidning levande är ett spännande uppdrag, men det ger en bra respons bland medlemmar som kanske inte är aktiva på heltid i klubben.

Vi får mycket beröm för vår tidning och är stolta över det vi gör. Vill du också läsa den så finns ett rykande färskt nummer av den under fliken Blue News.