Bilder berättar

old-camera-1379445539HQh

Vid sekelskiftet 1900 fanns det en minst sagt lika god framtidstro som det finns idag. Och industrialiseringen bjöd på många entreprenörer som trodde på såväl sig själva som på framtiden. Under bilder berättar finns en bild som symboliserar detta för ett litet stationssamhälle.