Fridafors station

Nostalgi

Fridafors station låg utmed linjen Karlshamn-Vislanda järnväg. Inrättad redan 1885 som lastplats med namnet Bjellernäs. Fullständig station inrättades 1892 under namnet Fridafors. Vill du veta hur jag upplevde min barndomsstation så klickar du på fliken Barndomsbygd.