Professionellt

Professional

I 15 år har jag arbetat på denna min arbetsplats utanför Angshult Produktioner och i 15 år har jag försökt att få föreningen att arbeta professionellt. Men i 15 år har det varit tvärstopp för sådana tankar och idéer, allt har begränsats av snålhet och en underlig idé om att inget får kosta något.

Nu blåser dock förändringens vindar och plötsligt känner jag att vi kommer att bli en av regionens mest professionella matcharrangörer. Det råder en optimism som lockar fler till att bidra på arrangemangen och det är en helt annan stämning inom klubben. Det har hittats en vi-anda som tidigare varit som bortblåst. Äntligen strävar alla mot samma mål 🙂

Annonser