Nu räcker det

Businessman burying his head uner a laptop asking for help

Ibland orkar man bara inte med delar av människosläktet och den dumhet som stundtals tycks inympad på dess släktträd ☹

Det gäller givetvis inte alla människor, men en del personer går det inte ens att resonera med. De tycks leva i en egen fantasivärld, där realitet och verklighet inte existerar. Oftast är dessa människor också benägna att kalla sig själva ledare och supermänniskor, men i realiteten är de enligt min åsikt mest mentalt efterblivna och totalt skärmade från verkligheten ☹

Jag anser mig åtminstone vara normal såtillvida att jag inser såväl mina egna som andras begränsningar. Jag försöker anpassa mig till detta och begär inte att andra ska göra det som är orealistiskt, utan jag försöker att hålla mig verklighetsförankrad. Men när mina så kallade kollegor inte har samma verklighetsförankring som jag, vare sig vad gäller tid och rum, fysik, ekonomi och ideal, då blir jag oerhört frustrerad ☹

Nu orkar jag inte längre med att jobba professionellt med människor som inte har viljan att jobba mot samma mål som jag. Jag är helt enkelt trött på att hela tiden försöka lyfta dessa människor till en högre nivå och verklighet, bara för att se att de i nästa moment återfaller i sin självgodhet och till sitt ego. De kan helt enkelt fara dit pepparn växer, jag ger blanka den i att försöka rädda något som egentligen bara är ett luftslott ☹

Annonser