Boulevard of Dreams

Boulevard of Dreams

Så fick jag äntligen den sista pusselbiten på plats i det som jag i drygt två års tid jobbat för att få till stånd, the Boulevard of Dreams på min arbetsplats 😊

Det här har det hela tiden varit rejält motstånd mot, såväl ekonomiskt som i övrigt eftersom föreningen under de 15 år jag jobbat för dem varit väldigt ointresserade av sin nu 105-åriga historia. Och varför kan jag helt enkelt inte fatta ☹ Det borde ju tvärtom vara med glädje som man visar upp sin mångåriga historik ☹

Tack och lov för min egen tjurighet, envishet och gå-på-anda. Att väldigt få i Ljungby vet vad kulturhistoria är, det är ju ingen direkt nyhet 😊

Men nu är den som sagt på plats, the boulevard of Dreams, som VIP-personer och specialinbjudna kommer att vandra in på vår fantastiska arena framöver. Stort stöd har jag haft i min nye chef utan vars bifall projektet inte kunnat genomföras och dessutom av Smålandsidrotten som förstod värdet i min idé och bekostade arbetet 😊

Annonser