Boulevard of Dreams

Boulevard of Dreams

Så fick jag äntligen den sista pusselbiten på plats i det som jag i drygt två års tid jobbat för att få till stånd, the Boulevard of Dreams på min arbetsplats 😊

Stort stöd har jag haft i min nye chef utan vars bifall projektet inte kunnat genomföras och dessutom av Smålandsidrotten som förstod värdet i min idé och bekostade arbetet 😊