Hemsk historia från Farabol

11419001_507322989422888_1157917452_n

Den 20 januari 1854 avrättades änkan Bengta Svensdotter och båtsmannen Håkan Jönsson Bollman från Farabol. Detta var den sista offentliga avrättningen i Listers härad.

Om denna avrättning och lite om historien kring galgbacken där avrättningen utfördes beskriver advokaten Wilhelm Penser i en artikel i Blekingeboken 1944. Penser var 1944 ägare till den fastighet där galgbacken var belägen och som 1944 omvandlats till tivoliplats.

De avrättade hade den 3 november 1853 av Högsta Domstolen dömts till döden för giftmord på Bengta Svensdottersmake Swen Olsson, 56 år, samt deras minderåriga dotter Hanna i början av 1853.

Swen Olsson, som var dubbelt så gammal som sin hustru, hade en stark böjelse för dryckenskap och då tycke uppstått mellan tvåbarnsmodern Bengta och den 26-årige båtsmannen Bollman, hade den sistnämnde tagit initiativ till att förgifta Swen. Allt för att Bengta och Bollman med tiden skulle kunna ingå äktenskap.

Vid en senare tidpunkt förgiftades även Bengtas yngsta dottern för att paret skulle få en mun mindre att mätta. Den senare förgiftningen upptäcktes dock av en skräddare som slog larm till två nämndemän, varvid hela historien uppdagades.