Bilder berättar

old-camera-1379445539HQh

Statens Arbetslöshetskommission instiftades 1914 efter första världskrigets utbrott och de startade så kallade AK-arbete, en statlig insats för att motverka kommande förmodad arbetslöshet.

Det var dock inte förrän efter första världskriget (1914–1918) som åtgärder blev av nöden. Arbetslösheten som 1918 var 4,6 % hade 1922 ökat till 34,3 %. Därför insattes nödhjälpsarbete; man beräknar att närmare 35 000 man detta år var sysselsatta med vägbyggen, dikning av våtmarker och skogsarbete. Lönen var ungefär 75 % av den normala för grovarbete. Man bodde i baracker, ofta långt från hemorten och den som vägrade ta ett nödhjälpsarbete blev utan all ersättning.

Under rubriken ”Bilder berättar” kan du läsa om ett foto från den här tiden.