En förlorad kultur

marknad1200

Nyligen besökte jag Hästveda marknad och jag får i ärlighetens namn säga att jag blev tämligen besviken. Nu är det några år sedan jag sist besökte nämnda marknad och redan då såg jag att marknaden som sådan blivit sämre än året innan 😦

Nu är det ju inte bara Hästveda, en av Sveriges tre största marknader, som drabbats av denna dekadens. Jag har varit på många småmarknader och sett samma sak hända dem. Marknaderna som sådana blir mindre och mindre i storlek och även färre och färre. Vad är det som gjort detta?

Den stora anledningen är givetvis att marknaderna som sådana har förlorat sin dragningskraft. De är dels hårt utkonkurrerade av storaffärer, men det är inte hela sanningen. En stor sådan är istället att de inte, som förr, kan locka med annorlunda produkter och tjänster. Det har istället blivit likriktat med samma produkter i rad, stånd efter stånd. Och har man sett tio meter av marknaden så vet man att resterande del är enbart en upprepning av det nyss beskådande utbudet L

Det gamla gardet av marknadsknallar har försvunnit och kvar finns en ny generation som tror att man kan leva på gamla traditioner. Dagens knallar har inget nytt att komma med, de saknar idéer och illusioner och är därför överlag tämligen bekväma och inrotade. De är inte beredda att, så att säga, tänka utanför boxen 😦

Sådan inskränkhet har ingen framtid och gemene man tröttnar på att se stånd efter stånd med karameller, leksaksstånd och klädstånd. Att det sedan ofta är svenskar med invandrarbakgrund från krigförande länder som saluför krigsleksaker i långa banor får i alla fall mig att fundera en gång extra. Och precis som så många andra är jag trött på klädhandlare som erbjuder mig ”kompispriser” och agerar som om de känt mig hela livet. Jag tycks ju känna halva beståndet av marknadsknallar och måste således, redan från min barndom, ha varit ytterst berest i hela världen 😦

Nej, de svenska marknaderna är på utdöende och det är beklagligt. Med dem håller en del av vår kultur att gå under 😦