Ideellt arbete är guld värt

IMG_9139

Ibland funderar jag över hur många människor som arbetar ideellt inom idrottsrörelsen idag och hur många som kommer att göra det i morgon. Det blir dessvärre färre och färre som vill engagera sig och arbeta ideellt, men utan dessa krafter försvinner de små föreningarna som är basen för ett samhällena i vårt avlånga land 😦

Det sägs att tiden inte räcker till, men aldrig förr har väl gemene man, och kvinna, haft mer fritid än vi har idag. Det gäller bara att prioritera och organisera sin fritid. Fast det är ju uppenbarligen svårt för de flesta människor. Man vill ha, men man vill inte ge 😦

Själv har jag varit styrelsemedlem i flera föreningar sedan min barndom. Under de senaste 30 åren har jag dessutom varit ordförande i en liten förening som numera sysslar mest med motionsidrott och som framför allt vänder sig till person 60+. Och det är en börda som är lätt att bära 🙂

Våra styrelsemöten har en begränsad, avsatt, tid och dessutom hålls de alltid hemma hos en av styrelseledamöterna. Styrelsen förväntar sig då, och får alltid, en trerätters middag som avnjutes i samband med själva styrelsemötet. Först ut på agendan är förrätten som blir som en öppningsceremoni, sedan hålls själva styrelsemötet.

När detta är avklarat väntar varmrätt och då kan saker och ting diskuteras utanför själva protokollet och under mindre strikta former. Men givetvis andra saker ur ett mer personligt perspektiv. Därefter blir det en stunds trevligt kortspel innan efterrätten avnjuts. Och slutligen blir det ytterligare en stunds kortspel innan kvällen bryts 🙂

Visst kan det verka ta lång tid för ett styrelsemöte, men jag garanterar att det sker under väldigt bra och trevliga former. Dessutom blir alla beslut väl grundade, då man under middagen kan behandla sådant som man varit oense om. Och kanske komma till andra insikter. Dessutom har man ju trevligt i goda vänners lag och då blir allting mycket lättare här i livet 🙂