Samband

80 procent

Som ett brev på posten kom givetvis ett läkarbesök hos ögondoktorn när arbetet drog igång efter semestern. En ny inflammation konstaterades och jag börjar mer och mer tro på teorin att stress kan utlösa detta problem hos mig. Det finns, så att säga, vissa tendenser som pekar på detta 😦

Nu får det bli en ny kur på fyra veckor och så får vi se hur landet ligger sedan. Finns det liv finns det hopp 🙂