Sankt Calixtus katakomber…

20190929_184223_resized

… är en underjordisk begravningsplats i sydöstra Rom. Katakomberna, vilka är belägna vid Via Appia Antica, är uppkallade efter den helige påven Calixtus I, som led martyrdöden år 222.

Katakomberna grävdes ut 1849–1854 under ledning av arkeologen Giovanni Battista de Rossi.