Vatikanstaten

20190930_222805_resized_1

Peterskyrkan påbörjades 1506 och invigdes 120 år senare, 1626. Kyrkan är 132,5 meter hög och ytan på insidan är 15 160 m² stor så att teoretiskt kan 60 000 människor samtidigt få plats. Långhuset har en längd av 187 m och är 27,50 m brett.

Sixtinska kapellet är påvens privata kapell i Vatikanen. Kapellet består av ett långt, enkelt rum täckt av ett tunnvalv med fönsteröppningar, ritat av arkitekten Baccio Pontelli. Det uppfördes 1473–1481 på uppdrag av Sixtus IV. År 1482 bjöd han in en rad konstnärer för att smycka dess interiör. Bland andra Sandro Botticelli och Pinturicchio har bidragit med fresker. Mest känd är dock Michelangelo, som målade taket (1508–1512) med scener ur skapelsehistorien samt altarväggen med en imposant fresk, som framställer Yttersta domen (1534–1541). Det blev ett centrum för nyskapad körmusik under senrenässansen och ungbarocken, med en stil som går under namnet romerska skolan. Dess främsta företrädare var Giovanni Pierluigi da Palestrina och Gregorio Allegri. Sixtinska kapellets kör har anor från medeltiden.

Vatikanträdgårdarna är de konstfullt anlagda och skötta trädgårdar som är belägna i Vatikanstaten. De kan enbart besökas med guide. Vatikanträdgårdarna anlades under renässansen och barocken och är utsmyckade med fontäner och skulpturer.

Vatikanmuseerna är ett museikomplex i Vatikanstaten. Vatikanmuseerna hyser en omfattande samling målningar, skulpturer och gobelänger. Även Sixtinska kapellet och rummen Stanze di Raffaello är en del av museikomplexet.