Visselblåsarna viktiga

Sverige har sedan 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser – den så kallade visselblåsarlagen. Men trots detta så utsätts människor ständigt för orättvisor och hot när de påpekar brister på arbetsplatsen för sina arbetsgivare.

De modigaste går ändå vidare till massmedia om inte saker och ting åtgärdas, med påföljd att de oftast får sluta sina uppdrag hos arbetsgivaren som inte kan förlåta en arbetstagare som, trots ideliga påpekanden från dem, har läckt uppgifter till massmedia.

Det är hög tid att vi istället för att döma dessa visselblåsare istället dömer deras arbetsgivare för sitt sätt att agera. Arbetsgivare har givetvis rättigheter, men de har också skyldigheter. Det senare glöms oftast bort när dyrkan av mammon blir alltför stark. Och det är bara små, små människor som använder sin makt för att förtrycka andra medmänniskor.