Det går framåt

Under dagens morgonpromenad kunde jag konstatera att bygdens fotbollslag har kommit halvvägs med utläggandet av gräset på sin konstgräsplan. Det går sakta men säkert framåt, vilket är mycket glädjande 😊

Ett kortare snack med de som är på plats för att utföra uppdraget lärde mig samtidigt att det numera ofta är gästarbetare från de baltiska staterna som lägger gräset. Något som förvånade mig något. Vid de tillfällen då jag själv varit med och ansvarat för konstgräsanläggning har det varit människor från Holland som utfört just denna uppgift. Mycket beroende på att den största kunskapen om konstgräsplaner finns just här.

Till min förvåning konstaterade jag också att det numera jobbas annorlunda med underlaget under själva plastgräset och att plastgräset idag också är betydligt kortare än för några är sedan. Utvecklingen går uppenbarligen framåt och det man en gång själv lärde är annorlunda än för bara fem år sedan. Men det är ju så det ska vara 😊