Sen getinginvasion

Under högsommarens värme var det väldigt ont om getingar denna sommar. Men i takt med att vädret blivit svalare har det fullkomligt exploderat med getingar. Nu finns de i ett sådant antal att det är näst intill omöjligt att äta och dricka utomhus.

Jag har gott om klassiska getingfällor som jag agnat med saft och de är verkligt effektiva. Samtidigt har jag passat på att göra engångsfällor av petflaskor, något som jag tidigare tvivlat på. Men nu har de överraskat mig med sin effektivitet, de är precis lika effektiva som de traditionella. Och själv har jag lärt mig att man ska inte döma ut något förrän man provat 😊