Brodhir

Idag har jag namnsdag och många i det här landet med mig. Det är nämligen Bror idag och med lite fantasi och välvilja kan det absolut tolkas som min namnsdag eftersom jag har syskon.

Namnet Bror är enligt min åsikt ett väldigt vackert namn. Det är ett nordiskt namn som helt enkelt betyder ‘broder’. Namnet förekom redan på runstenar i formen Brodhir. Formen Bror är dock känd sedan år 1536. Bror var i äldre tider ett namn som aldrig gavs till den förste sonen, detta av förklarliga skäl. Först på 1800-talet började man bortse från namnets egentliga betydelse.

Bror var ett väldigt vanligt namn de första årtiondena av 1900-talet. De senaste decennierna har endast enstaka pojkar i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2019 fanns det totalt 16 705 personer i Sverige med namnet, varav 4 609 med det som tilltalsnamn. År 2014 fick 22 pojkar namnet som tilltalsnamn.

Skulle man följa de gamla reglerna, så skulle jag inte ha kunnat få namnet Bror eftersom jag är den förstfödde. Kanske är det därför som jag gillar namnet så mycket 😊