Med hösten kommer värken

Vissa dagar känns det sannerligen att ålderns tar ut sin rätt. Man är trött, sliten och värkbruten även om man till synes inte har gjort något speciellt. Och det är stundtals då som man även blir trött på människor som inte förstår detta. Så kallade vänner som reagerar negativt när man säger att man inte orkar, att man inte är motiverade eller inte vill ☹

Jag trodde att jag gjort mig av med dessa så kallade vänner, men det är klart att man livet igenom skaffar sig nya bekantskaper, personer som man träffar i olika sammanhang och som gärna vill in i bekantskapskretsen. Människor som, vilket senare visar sig,  begär mer än de ger, människor som har svårt för att förstå, eller rent av inte vill, förstå, andra människors fysiska och mentala situation ☹

Det kanske har blivit dags att gallra lite i bekantskapskretsen igen 😊