Första frosten

Så kom då frosten på allvar och den påminde om allts förgänglighet. Inte minst trädgårdens växter, vilka nu fått känna en försmak av Kung Bore.

Slut är det nu med den blomsterprakt som i så många månader glatt i vardagen och nu stundar ett träget arbete med att göra trädgården så trevlig som möjlig inför vintern.