Jakten på en skära

Att beskära trädgårdens perenner på hösten har alltid varit besvärligt och tidsödande. Inte minst de liljebuskar som är sega som få och därtill rejält täta under senhösten.

I flera år har jag efterlyst utrustning för detta ändamål och jag har sökt överallt efter det gamla hederliga verktyget skära. Ett verktyg som varit omöjligt att uppbringa, det verkar nästan som om det blivit utrotat i det moderna samhället.

Men plötsligt fanns det där vid en sökning på internet, låt vara att det inte var direkt gratis, och med en rask knapptryckning var detta beprövade verktyg beställt. Om det håller måttet och skärpan återstår att se, men förhoppningsvis gör det så. Och då har jag besparat mig själv en hel del arbetstimmar 😊