Skrämmande

Den pågående krisen i Ukraina har väl knappast undgått något, och egentligen är det otäckt att den har precis samma upplägg som inledningen till Andra världskriget ☹

Den gången var det Hitler som ställde krav och krävde förhandlingar för att krig skulle undvikas, den här gången är det Putin som ställer samma ultimatum till resten av världen. Det är beklagligt att människan aldrig lär sig av sina misstag ☹