Är välden blind?

Egentligen tycker jag det är konstigt att ingen tycks lägga märke till vad den där Putin egentligen håller på med. Är folk fullständigt omedvetna om historien?

Det var ju precis så här som andra världskriget startade och historia har ju en förmåga att ständigt upprepa sig…