Populär dag

Idag är det Kristi Himmelsfärdsdag som även brukar kallas första metardagen och Folknykterhetens dag.

Bakom uttrycket ”första metardagen” ligger gamla svenska folklivsföreställningar om att detta var första sommardagen då man då inledde sommarfisket.

På Nordiska Museets hemsida hittade vi också lite mer skojiga folklivsföreställningar om denna dag: ”Kristi Himmelsfärdsdag ansågs avgöra hur fisket skulle bli under resten av året. Den kallas ibland för första metardagen, eftersom sommarsjöfisket påbörjades. Denna dag ansågs även bra för att fånga rävungar, eftersom man tänkte sig att rävhonan tog ut sina ungar i solen. Då var de lätta att fånga. Kristi himmelsfärd var vidare en dag när flickor och pojkar, utan övervakning av vuxna, träffades utanför kyrkan.”