Årets längsta dag

Efter tisdagen den 21 juni 2022 går vi mot mörkare tiden, efter att fenomenet sommarsolstånd har uppkommit på norra halvklotet.

I Stockholm kommer dagen att vara hela 18 timmar, 37 minuter och 8 sekunder lång. Vid vintersolstånd, årets kortaste dag, är dagen bara 6 timmar, 4 minuter och 48 sekunder lång.

Redan dagen efter sommarsolståndet får vi mindre dagsljus – det handlar dock bara om ett par sekunder.