Böcker

PDF by printformer 4 - kopiaVi brukade jorden

En kortare historik över den släkt som under nio generationers tid brukade den jord som skulle bli släktens levebröd under drygt 250 års tid. En berättelse om utveckling och framsteg, men också om vedermödor, slit och sorg.

bokslut Bokslut

Karl Hilding Persson avskiljer sig från omvärlden för att under en veckas tid skriva sina memoarer. Det idylliska livet i en hyrd stuga störs dock av hans inre som ständigt rådbråkar honom och som inte lämnar honom någon nattsömn. En viktig del för honom blir också en tysk turist som hyrt sommarstuga i hans närhet.

Rom & Rosor

Hanna och Henrik finner varandra genom en kontaktannons. Brev för brev utväxlar de tankar och åsikter om livet. Deras tillit, deras tro och deras sargade hopp till mänskligheten och inte minst till sig själva växer sakta fram igen. Genom sin brevväxling får de utlopp för sina innersta tankar och idéer. De vågar tala ärligt och öppet om sina hemliga drömmar och om livet i stort, utan förljugenhet. Gradvis växer samtidigt en ömsesidig respekt dem emellan fram. En respekt som blir allt större, brev för brev.

Andarnas tempel

En historia om vad som döljer sig bakom vårt kroppsliga skal.

Känner du Sigge Sinkadus

En barnbok om Harry som tillbringar en helg hos sin faster. Det blir en helg med många äventyr och hemligheter, speciellt sedan han lärt känna den mystiske Sigge Sinkadus.

En tugga snus

En novellsamling om känt och okänt, knytt och oknytt.

Morfar och jag

En diktsamling om ensamhet och saknad.

Vi byggde oss ett lag

En liten bok om hur man bygger framgångar med ett idrottslag.