Vatikanstaten

20190930_222805_resized_1

Peterskyrkan påbörjades 1506 och invigdes 120 år senare, 1626. Kyrkan är 132,5 meter hög och ytan på insidan är 15 160 m² stor så att teoretiskt kan 60 000 människor samtidigt få plats. Långhuset har en längd av 187 m och är 27,50 m brett.

Sixtinska kapellet är påvens privata kapell i Vatikanen. Kapellet består av ett långt, enkelt rum täckt av ett tunnvalv med fönsteröppningar, ritat av arkitekten Baccio Pontelli. Det uppfördes 1473–1481 på uppdrag av Sixtus IV. År 1482 bjöd han in en rad konstnärer för att smycka dess interiör. Bland andra Sandro Botticelli och Pinturicchio har bidragit med fresker. Mest känd är dock Michelangelo, som målade taket (1508–1512) med scener ur skapelsehistorien samt altarväggen med en imposant fresk, som framställer Yttersta domen (1534–1541). Det blev ett centrum för nyskapad körmusik under senrenässansen och ungbarocken, med en stil som går under namnet romerska skolan. Dess främsta företrädare var Giovanni Pierluigi da Palestrina och Gregorio Allegri. Sixtinska kapellets kör har anor från medeltiden.

Vatikanträdgårdarna är de konstfullt anlagda och skötta trädgårdar som är belägna i Vatikanstaten. De kan enbart besökas med guide. Vatikanträdgårdarna anlades under renässansen och barocken och är utsmyckade med fontäner och skulpturer.

Vatikanmuseerna är ett museikomplex i Vatikanstaten. Vatikanmuseerna hyser en omfattande samling målningar, skulpturer och gobelänger. Även Sixtinska kapellet och rummen Stanze di Raffaello är en del av museikomplexet.

Pantheon…

20190928_172320_resized

… är ett antikt tempel vid Piazza della Rotonda i Rom. Det var under antiken en helgedom åt alla gudar, och i senare tid minnestempel över Italiens stora män, bland andra konstnärerna Rafael och Annibale Carracci och kungarna Viktor Emanuel II och Umberto I.

Sedan 600-talet brukas Pantheon som en kyrka, Santa Maria ad Martyres. Kyrkan kallas emellanåt även för Santa Maria Rotonda.

Forum Romanum…

20190928_094536_resized_2

… var i det antika Rom ett torg och den offentliga platsen för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier.

På Forum finns en rad kända byggnader och monument: Saturnustemplet, Castors och Pollux tempel, Vestatemplet och Vestalernas hus, Regia, Curia Iulia, Basilica Aemilia, de två triumfbågarna uppförda till kejsarna Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära, samt mötesplatsen Comitium och den så kallade Lapis Niger som enligt myten markerar platsen för Roms grundare Romulus grav.

Sankt Calixtus katakomber…

20190929_184223_resized

… är en underjordisk begravningsplats i sydöstra Rom. Katakomberna, vilka är belägna vid Via Appia Antica, är uppkallade efter den helige påven Calixtus I, som led martyrdöden år 222.

Katakomberna grävdes ut 1849–1854 under ledning av arkeologen Giovanni Battista de Rossi.

Via Appia…

20190929_185005_resized

… har sitt namn efter censorn Appius Claudius Caecus, som lät stenlägga den första etappen av vägen år 312 f.Kr. Vägen förband inte bara Rom med Syditalien och Sicilien, utan användes också för trafiken till hamnarna på ostkusten, som säkrade förbindelserna med Grekland, Mindre Asien och Nordafrika.

Vägen gick mellan Rom via Capua till Brindisi, men många fler städer sammanlänkades.

Spanska trappan…

20190928_172515_resized

… är en monumental trappkonstruktion, belägen på kullen Pincios sluttning i centrala Rom. Trappan sträcker sig mellan Piazza di Spagna och Piazza della Trinità dei Monti.

På piazzan nedanför Spanska trappan porlar vattnet i Fontana della Barcaccia. Fontänen har formen av en vattenfylld båt och utfördes 1627–1629 av Pietro Bernini. Båten ser ut som om den har strandat och enligt en tradition skall den alludera på de svåra översvämningarna av Tibern 1598, då en båt skall ha gått på grund vid foten av kullen Pincio.

Viktor Emanuel-monumentet…

20190928_090616_resized_1

… är beläget vid Piazza Veneziia och är resultatet av en serie tävlingar om ett nationalmonument för den nya huvudstaden, och som vanns av arkitekten Giuseppe Sacconi. Arbetet påbörjades 1885 och slutfördes 1911, nätt och jämnt i tid för femtioårsfirandet av nationens födelse. Fortfarande saknades många av de planerade skulpturerna, och det skulle komma att ta flera decennier att få dem på plats. En rad ledande skulptörer deltog i arbetet, som är en veritabel antologi över tidens italienska skulpturkonst.

På grund av sin form har detta – av vissa illa omtyckta – monument i folkmun fått namn som skrivmaskinen, bröllopstårtan och lösgommen.