Getingar

Kunskap varje dag

geting_c3a4ter-bladlc3b6ss

Under gårdagen skulle jag vara en granne behjälplig med att kapa några torra grenar på ett plommonträd. Intentionen var synnerligen god, men så snart jag greppade tag i grenen för att såga av den, så svärmade trädet över av förbistrade getingar som ansåg att någon angrep deras intressesfär 😦

Och det gjorde jag ju på sätt och vis när jag undersökte trädet lite närmre. Det visade sig vara tämligen gott om bladlöss på trädets blad och en närmare studie av situationen lärde mig att getingar är väldigt förtjusta i denna ohyra. Getingar är ju som bekant rovdjur och bladlöss är en perfekt måltavla för dem. I alla fall så länge bladlössen inte utvecklats och fått vingar, därefter är de ju en rörlig måltavla och svårare att angripa.

Att lära sig något nytt varje dag har länge varit min devis. Och att myror brukar ”mjölka” bladlöss visste jag ju sedan länge. Men gårdagen tillförde mig kunskapen om förhållandet mellan getingar och bladlöss, och det är jag tacksam för. Att det sedan stör mig att jag inte kunde kapa de torra grenarna på plommonträdet, det är en helt annan historia 🙂